ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΦΡΑΝΑ

Artemis Zafrana

Η ΑΖ ζεί σέ δύο αλληλοσυγκρουόμενες / αλληλοσυμπληρούμενες κουλτούρες. Απο γερμανικής πλευράς προεξάρχει η πειθαρχία, οι ξεκάθαρες κοινονικές δομές όπως τις έζησε τον καιρό των σπουδών της στην Γερμανία και αργότερα, απο ελληνικής ο αυθορμητισμός, η παρορμητικότητα πράξεων και επιδιώξεων, και αστείρευτος πλούτος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Ο συγκερασμός αυτών των φαινομενικών αντιθετων μεταξύ Ανατολής και Δύσης αποβαίνει εξαιρετικά δημιουργικός για την ίδια. Εμπνευσμένη απο το φυσικό περιβάλλον μεταξύ Ολύμπου και θάλασσας η ΑΖ δημιουργεί κοσμήματα που καθρεφτίζουν το εικαστικό λεξειλόγιο της: λίγα άνθη, πολλά σαλιγγάρια, ελάχιστα ψαράκια και μυριάδες φύλλα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΦΡΑΝΑ
dipl. designer (FH)

Badenstedterstr-211
D-30455 HANNOVER
τηλ.: +49 – 152 33557287

www.artemis.zafrana.com
artemiszafrana@gmx.de